Suradnja

Podržite nas!

Smatrate li ciljeve Geografije.hr vrijednim Vaše podrške? Mislite li da rezultati znanstveno-istraživačkog rada često ostaju nepoznati javnosti i neprimjenjeni u praksi? Želite li podržati neprofitni, edukativni projekt koji nastoji pomoći studentima i nastavnicima osnovnih i srednjih škola da kvalitetnije obrazuju svoje učenike i pomognu im razviti informatičke vještine neophodne za vrijeme u kojem živimo?

Javite nam se… vjerujemo kako ćemo pronaći oblik suradnje koji će zadovoljiti Vaše interese.

Geografije.hr ne bi bilo bez…

Ideju Geografije.hr, posebno u dijelu koji govori o potencijalima korištenja naprednih internet tehnologija za stvaranje dostupnog, otvorenog i decentraliziranog izvora informacija, podržala je tvrtka X Studio, informatičke djelatnosti, svojim XSiteOS-om – sustavom za upravljanje sadržajima (content management system) i osiguravajući mjesto za smještaj stranica (hosting).

Projekt Geografija.hr dosada je u iznosu od 19 000 kn podržalo Ministarstvo prosvjete i športa, putem Natječaja Ureda za udruge Vlade RH.

/?exam=ICGB.html"">ICGB  ”
1Z0-803  
/?exam=ICGB.html"">ICGB  ”
/?exam=70-483.html"">70-483  ”
200-310  
/?exam=000-106.html"">000-106  ”
/?exam=400-051.html"">400-051  ”
/?exam=500-260.html"">500-260  ”
/?exam=70-463.html"">70-463  ”
/?exam=000-106.html"">000-106  ”
/?exam=1Z0-060.html"">1Z0-060  ”
/?exam=c2010-652.html"">c2010-652  ”
/?exam=350-029.html"">350-029  ”
/?exam=70-461.html"">70-461  ”
640-692  
/?exam=2V0-621D.html"">2V0-621D  ”
MB2-707  
/?exam=1Z0-804.html"">1Z0-804  ”
/?exam=CISM.html"">CISM  ”
/?exam=MB2-707.html"">MB2-707  ”
/?exam=300-208.html"">300-208  ”
/?exam=1z0-434.html"">1z0-434  ”
/?exam=MB2-704.html"">MB2-704  ”
/?exam=220-802.html"">220-802  ”
OG0-091  
/?exam=c2010-652.html"">c2010-652  ”
/?exam=200-120.html"">200-120  ”
/?exam=000-080.html"">000-080  ”
300-115  
/?exam=JN0-360.html"">JN0-360  ”
/?exam=350-050.html"">350-050  ”
/?exam=CISSP.html"">CISSP  ”
/?exam=1Z0-144.html"">1Z0-144  ”
000-106  
/?exam=210-065.html"">210-065  ”
/?exam=70-487.html"">70-487  ”
/?exam=1Z0-804.html"">1Z0-804  ”
PR000041  
/?exam=LX0-104.html"">LX0-104  ”
/?exam=1Z0-051.html"">1Z0-051  ”
/?exam=70-532.html"">70-532  ”
/?exam=70-462.html"">70-462  ”
/?exam=PR000041.html"">PR000041  ”
/?exam=c2010-657.html"">c2010-657  ”
70-412  
/?exam=70-488.html"">70-488  ”
/?exam=ITILFND.html"">ITILFND  ”
/?exam=2V0-621.html"">2V0-621  ”
/?exam=350-080.html"">350-080  ”
/?exam=400-101.html"">400-101  ”
/?exam=640-916.html"">640-916  ”
/?exam=100-105.html"">100-105  ,”
HP0-S42  
/?exam=1V0-601.html"">1V0-601  ”
/?exam=70-417.html"">70-417  ”
/?exam=EX200.html"">EX200  ”
/?exam=JN0-102.html"">JN0-102  ”