Uredništvo

Glavni urednici:
Marin Cvitanović, prof., znanstveni novak-asistent, Geografski odsjek PMF-a, Zagreb
Mladen Maradin, prof., znanstveni novak-asistent, Geografski odsjek PMF-a, Zagreb

Student-urednik:
Neven Tandarić, student 5. god. na diplomskom nastavničkom studiju, Geografski odsjek PMF-a, Zagreb