zatvori prozor

Kako se izračunava zračna udaljenost ako imam zadanu udaljenost na karti? Kako se računa vremenska razlika, odnosno vrijeme na nekom području?

odgovoreno: 23.03.2010.

Na osnovu brojčanog mjerila, koje pokazuje odnos dužina na karti i onih u prirodi. Ako uzmemo za primjer mjerilo 1:22 500 000, to znači da 1 cm na karti prikazuje 22 500 000 cm u prirodi.
Tako udaljenost između Smolenska i Vladivostoka, koja na karti mjerila 1:22 500 000 iznosi 32 cm, u prirodi iznosi 720 000 000 cm (7200 km). Dakle, kada se preračunavaju dužine na karti u prirodne dužine modul mjerila (u ovome slučaju 22 500 000) množi se sa dužinom na karti u cm (u ovom slučaju 32).Mjesno ili lokalno vrijeme je vrijeme nekog mjesta na Zemlji koje je određeno prolaskom Sunca kroz njegov meridijan (podnevnik). Po mjesnom vremenu razlika između stupnja geografske dužine iznosi 4 minute pa se lako izračunava i vremenska razlika između mjesta na različitim geografskim dužinama.

Prema pojasnom ili zonalnom vremenu Zemlja je podijeljena na 24 vremenske zone (ili pojasa) od kojih svaka zona obuhvaća 15° geografske dužine. Pojasno vrijeme svake zone određuje se prema vremenu srednjeg meridijana te zone (npr. za našu Srednjoeuropsku vremensku zonu to je 15° E).
U pravilu se razlika u pojasnom vremenu računa tako da se razlika u stupnjevima geografske dužine podijeli s 15. Teoretsko odstupanje mjesnog od pojasnog vremena unutar iste vremenske zone (pojasa) može biti maksimalno 30 min.

Prilažemo 2 primjera računanja pojasnog vremena:

1. Kolika je vremenska razlika između Zagreba i Clevelanda (Ohio, SAD)?

Budući da se Zagreb nalazi na 16°E, a Cleveland na 80°W,

80°+16°=96°

96°:15=6h (ostaje 6° što se množi s 4 min da bi se provjerilo je li taj ostatak unutar max teoretskog odstupanja od 30 min unutar jedne vremenske zone, ili se traženi grad nalazi u sljedećoj vremenskoj zoni. U ovom slučaju 6°x 4min= 24min pa vremenska razlika doista iznosi 6h).

2. Kolika je vremenska razlika između Los Angelesa i Bangkoka?

Ako je Bangkok na 100°E, a Los Angeles na 118°W, 118°+100°=218°

218°:15=14h (ostatak je 8°x4min=32min, što znači da dodajemo još jednu vremensku zonu, a vremenska razlika nije 14 već 15h!).

Uvijek imajte na umu i da se vremenske zone u stvarnosti prilagođavaju granicama država.


Pripazite i da dodajete minute odnosno sate ako se mjesto čije vrijeme izračunavate nalazi istočno od mjesta čije vrijeme znate, a oduzimate ako se nalazi zapadno.


postavi pitanje | vidi sve odgovore