zatvori prozor

Kako izračunati to? Na karti mjerila 1 : 50 000 najkraća udaljenost između Supetra i Bola na otoku Braču je 24 cm. Izračunaj kolika je to udaljenost u prirodi u kilometrima!

odgovoreno: 14.01.2011.

Mjerilo na geografskoj karti označava odnos duljina na geografskoj karti i u prirodi.
Dakle, mjerilo 1:50 000 označava da je 1 cm na karti 50 000 cm u prirodi. Zbog lakšeg baratanja, udaljenost od 50 000 cm možemo pretvoriti u metre pa ako znamo da 1 m ima 100 cm, proizlazi da 1 cm na Vašoj karti označava udaljenost od 500 m (50 000 cm = 500 m).
S obzirom da je 1 cm = 500 m, a Vi imate na karti udaljenost 24 cm, jednostavno se pomnoži 500 sa 24 i dobije se rezultat 12 000 m. Dakle, udaljenost u prirodi je 12 000 m. S obzirom da 1 km = 1 000 m, 12 000 m = 12 km.
Ukoliko centimetre ne pretvarate u metru na početku, možete izračunati i ovako. 1 cm na karti = 50 000 cm u prirodi. Vi imate 24 cm pa pomnožite 24 sa 50 000 i dobijete 1 200 000 cm. Znači, Vaša udaljenost u prirodi je 1 200 000 cm. Zbog lakšeg baratanja, rezultat pretvorite u metre (1 cm = 100 m) pa 1 200 000 podijelite sa 100 i to iznosi 12 000 m i podijelite s 1000 (1 km = 1000 m) i dobijete 12 km.

postavi pitanje | vidi sve odgovore