zatvori prozor

Geološka razdoblja

Prošlost Zemlje od postanka do danas dijeli se u četiri velika razdoblja (ere). Prekambrij je najstarije i najdulje razdoblje Zemljine prošlosti. Slijede paleozoik, mezozoik i kenozoik. Kenozoik je najmlađe i najkratkotrajnije razdoblje Zemljine prošlosti.

Izvor: Curić, Z. i Curić, B. (1999) Školski geografski leksikon, Hrvatsko geografsko društvo, Zagreb