Brandenburška vrata

31. prosinca 2004. |
Pogledajte sve članke na karti

Izgrađena 1791. prema nacrtima Carla Gottharda Langhansa kao pobjednički slavoluk glavnog pruskog grada. Prvotno su nazvana Friedenstor (Vrata mira) i jedina su preostala do danas od nekadašnjih 18 berlinskih vrata.

Snimila: Valentina Japec, 31.12.2004.