Stanovništvo i gospodarstvo

Stanovništvo i gospodarstvo

Stanovništvo je oduvijek predstavljalo nedjeljivi dio nekog prostora jer u njemu ne predstavlja samo pojavu – s njim je uvijek u interakciji. Zato osim svojih obilježja: veličine, distribucije, prirodnog i mehaničkog kretanja te struktura ono na pozornici svojeg obitavanja vrši socioekonomske implikacije na prostor – na njegovo organiziranje, funkcioniranje; na njegove promjene. Uz to, demografski procesi snažan su pokazatelj i odraz prošlosti, ali i pokazatelj budućih kretanja. Stoga se proučavanje stanovništva ne sastoji samo od analiziranja njegovih karakteristika, već i od objašnjavanja uzroka i posljedica demografskih trendova, a sve opet u cilju cjelovite slike nekog prostora (naselja, regije itd.).

Regija ekoturizam prikaži sve
 
 
 

Geografski časopisi 

Znanost.com

Geografski horizont 2/2011
 

geografija.foto

Frankfurt na Majni: Njemačka banka
 

Poštovani, Pribraja li se stopa smrtnosti dojenčadi, općoj stopi...?

 

Preporučamo


Razgovor s Nikolom Cvjetićaninom - geografom koji...

Svako nastojanje oživljavanja demografski i gospodarski depresivnih područja...

 
28.10.2003.

Problem razvoja hrvatskih otoka

Intenzivna depopulacija hrvatskih otoka, pogotovo onih površinom manjih i...

 
25.11.2003.
 

Ekološka poljopriveda - Prati li Hrvatska...

U pogledu razvoja ekološke poljoprivrede kao sustava poljoprivredne proizvodnje...

 
28.12.2003.

Svijet Maya: turistička destinacija Latinske...

Kulturno-povijesna baština u sretnom jedinstvu s kupališnim, avanturističkim...

 
29.01.2004.
 

Razvoj turizma na Biokovu

Biokovo je sa svojim 1762 m visokim vrhom Sv Jurom najviša planina hrvatskog...

 
03.11.2004.

NP Krka - turizam i održivi razvoj 1. dio

NP Krka - turizam i održivi razvoj 1. dio Kako razvoj turizma u Nacionalnom parku ″Krka″ utječe na gospodarstvo,...

 
04.05.2009.
 

NP Krka - turizam i održivi razvoj 2. dio

NP Krka - turizam i održivi razvoj 2. dio U nastavku članka o Nacionalnom parku "Krka" pročitajte kako razvoj turizma u...

 
15.06.2009.
Geografija.hr

Regionalno

Teme

Prijava u sustav

HR / INT