Stanovništvo i gospodarstvo

Stanovništvo i gospodarstvo

Stanovništvo je oduvijek predstavljalo nedjeljivi dio nekog prostora jer u njemu ne predstavlja samo pojavu – s njim je uvijek u interakciji. Zato osim svojih obilježja: veličine, distribucije, prirodnog i mehaničkog kretanja te struktura ono na pozornici svojeg obitavanja vrši socioekonomske implikacije na prostor – na njegovo organiziranje, funkcioniranje; na njegove promjene. Uz to, demografski procesi snažan su pokazatelj i odraz prošlosti, ali i pokazatelj budućih kretanja. Stoga se proučavanje stanovništva ne sastoji samo od analiziranja njegovih karakteristika, već i od objašnjavanja uzroka i posljedica demografskih trendova, a sve opet u cilju cjelovite slike nekog prostora (naselja, regije itd.).

Regija industrijalizacija prikaži sve
 
 
 

Geografski časopisi 

Znanost.com

Geografski horizont 2/2011
 

geografija.foto

Frankfurt na Majni: Njemačka banka
 

Koliko promila iznosi prirodni prirastaj u zemljama sa visokim...?

 

Preporučamo


Azijski tigrovi

Istočnoazijski tigrovi (ili "četiri mala azijska zmaja") naziv je koji se...

 
04.04.2005.

Južnokorejski gospodarski uspon

Južna Koreja je zemlja koja se transformirala iz siromašnog, agrarnog društva...

 
06.06.2005.
 

Hainan - dva lica Kine 1. dio

Hainan - dva lica Kine 1. dio Hainan je najjužnija kineska provincija. U prvom dijelu prikazan je razvoj...

 
24.08.2009.
Geografija.hr

Regionalno

Teme

Prijava u sustav

HR / INT