Stanovništvo i gospodarstvo

Stanovništvo i gospodarstvo

Stanovništvo je oduvijek predstavljalo nedjeljivi dio nekog prostora jer u njemu ne predstavlja samo pojavu – s njim je uvijek u interakciji. Zato osim svojih obilježja: veličine, distribucije, prirodnog i mehaničkog kretanja te struktura ono na pozornici svojeg obitavanja vrši socioekonomske implikacije na prostor – na njegovo organiziranje, funkcioniranje; na njegove promjene. Uz to, demografski procesi snažan su pokazatelj i odraz prošlosti, ali i pokazatelj budućih kretanja. Stoga se proučavanje stanovništva ne sastoji samo od analiziranja njegovih karakteristika, već i od objašnjavanja uzroka i posljedica demografskih trendova, a sve opet u cilju cjelovite slike nekog prostora (naselja, regije itd.).

Regija lječilišni turizam prikaži sve
 
 
 

Geografski časopisi 

Znanost.com

Geografski horizont 2/2011
 

geografija.foto

Frankfurt na Majni: Njemačka banka
 

Koliko promila iznosi prirodni prirastaj u zemljama sa visokim...?

 

Preporučamo


Iskorištavanje geotermalne i mineralne vode u...

Danas geotermalne i mineralne vode imaju široku primjenu, od zdravstvenog i...

 
03.10.2006.

Karlovy Vary - mondene toplice sa više od 600...

Karlovy Vary (u prijevodu Karlove toplice) smještene su oko 120 km zapadno od...

 
27.10.2007.
 
Geografija.hr

Regionalno

Teme

Prijava u sustav

HR / INT