Stanovništvo i gospodarstvo

Stanovništvo i gospodarstvo

Stanovništvo je oduvijek predstavljalo nedjeljivi dio nekog prostora jer u njemu ne predstavlja samo pojavu – s njim je uvijek u interakciji. Zato osim svojih obilježja: veličine, distribucije, prirodnog i mehaničkog kretanja te struktura ono na pozornici svojeg obitavanja vrši socioekonomske implikacije na prostor – na njegovo organiziranje, funkcioniranje; na njegove promjene. Uz to, demografski procesi snažan su pokazatelj i odraz prošlosti, ali i pokazatelj budućih kretanja. Stoga se proučavanje stanovništva ne sastoji samo od analiziranja njegovih karakteristika, već i od objašnjavanja uzroka i posljedica demografskih trendova, a sve opet u cilju cjelovite slike nekog prostora (naselja, regije itd.).

Regija more prikaži sve
 
 
 

Geografski časopisi 

Znanost.com

Geografski horizont 2/2011
 

geografija.foto

Frankfurt na Majni: Njemačka banka
 

Koje su dvije temeljne odrednice općeg kretanja stanovništva ?

 

Preporučamo


Ribarsko naselje Piškera

Na hrvatskom dijelu Jadrana tijekom prošlosti funkcioniralo je nekoliko...

 
23.01.2006.

Nafta i zemni plin iz podmorja

Nafta i zemni plin iz podmorja Nafta i zemni plin iz podmorja - neprocjenjivo bogatstvo ili lažna nada? Više...

 
29.06.2009.
 
Geografija.hr

Regionalno

Teme

Prijava u sustav

HR / INT