Stanovništvo i gospodarstvo

Stanovništvo i gospodarstvo

Stanovništvo je oduvijek predstavljalo nedjeljivi dio nekog prostora jer u njemu ne predstavlja samo pojavu – s njim je uvijek u interakciji. Zato osim svojih obilježja: veličine, distribucije, prirodnog i mehaničkog kretanja te struktura ono na pozornici svojeg obitavanja vrši socioekonomske implikacije na prostor – na njegovo organiziranje, funkcioniranje; na njegove promjene. Uz to, demografski procesi snažan su pokazatelj i odraz prošlosti, ali i pokazatelj budućih kretanja. Stoga se proučavanje stanovništva ne sastoji samo od analiziranja njegovih karakteristika, već i od objašnjavanja uzroka i posljedica demografskih trendova, a sve opet u cilju cjelovite slike nekog prostora (naselja, regije itd.).

Regija socijalna ekskluzija prikaži sve
 
 
 

Geografski časopisi 

Znanost.com

Geografski horizont 2/2011
 

geografija.foto

Frankfurt na Majni: Njemačka banka
 

Koja rasa,narod,religija i jezik prevladavaju na prostorima sjeverno...?

 

Preporučamo


Problem asimilacije domorodaca u suvremeno...

Ovaj članak, koji će biti objavljen u dva dijela, bavi se najvažnijim...

 
08.06.2005.

Nacionalne manjine u Europi - primjer Francuske

Nacionalne manjine u Europi - primjer Francuske O nekim problemima i statusu nacionalnih manjina u Europi na primjeru Francuske...

 
29.04.2009.
 
Geografija.hr

Regionalno

Teme

Prijava u sustav

HR / INT