Stanovništvo i gospodarstvo

Stanovništvo i gospodarstvo

Stanovništvo je oduvijek predstavljalo nedjeljivi dio nekog prostora jer u njemu ne predstavlja samo pojavu – s njim je uvijek u interakciji. Zato osim svojih obilježja: veličine, distribucije, prirodnog i mehaničkog kretanja te struktura ono na pozornici svojeg obitavanja vrši socioekonomske implikacije na prostor – na njegovo organiziranje, funkcioniranje; na njegove promjene. Uz to, demografski procesi snažan su pokazatelj i odraz prošlosti, ali i pokazatelj budućih kretanja. Stoga se proučavanje stanovništva ne sastoji samo od analiziranja njegovih karakteristika, već i od objašnjavanja uzroka i posljedica demografskih trendova, a sve opet u cilju cjelovite slike nekog prostora (naselja, regije itd.).

Regija turističko mjesto prikaži sve
 
 
 

Geografski časopisi 

Znanost.com

Geografski horizont 2/2011
 

geografija.foto

Frankfurt na Majni: Njemačka banka
 

Kako obrazlažete činjenicu da je Indija govedarstvom vodeća zemlja...?

 

Preporučamo


Lago di Como

Na prijelazu zapadnih na istočne Alpe smjestilo se Lago di Como, uz Lago...

 
10.05.2004.

Karlovy Vary - mondene toplice sa više od 600...

Karlovy Vary (u prijevodu Karlove toplice) smještene su oko 120 km zapadno od...

 
27.10.2007.
 
Geografija.hr

Regionalno

Teme

Prijava u sustav

HR / INT