Prijemna groznica na Odjelu za geografiju Sveučilišta u Zadru

8. srpnja 2004. |
Pogledajte sve članke na karti

P: Navedite sve planete Sunčevog sustava.

O: Sunce, Mjesec, kometi, planetoidi, planeti, sateliti, meteori.

 

P: Kut koji u točki stajališta zatvaraju smjer geografskog sjevera i smjer magnetnog sjevera naziva se…

O: pravi sjever, pravi kut, sjeverna polutka, kut deklinacije, sjeverni pol.

 

P: Horizontalno strujanje zraka iz područja s visokim tlakom zraka prema području s niskim tlakom zraka naziva se…

O: Uzdizanje planina, ciklona, anticiklona.

 

P: Koja su tri tipa granica između litosfernih ploča?

O: morska, tektonska, vulkanska, mirne/neutralne, konvergentne, divergentne, speleološke, rasjed, bora, orogeneza, zemljina kora, plašt, jezgra.

 

P: Pojava kod koje voda tekućice otječe u dva različita porječja ili slijeva zove se…

O: Piratstvo, sprud, meandar, račvanje.

 

P: Koje su tri najznačajnije žitarice na svijetu?

O: krumpir, uljana repica, šećerna repa.

 

P: Željeznički promet razvio se najprije u europskoj državi Italiji, Francuskoj, Austriji, Njemačkoj i to u 12, 13, 16., 17., 18. st.

 

P: Kako se naziva gospodarska organizacija koju čine Kanada, SAD i Meksiko?

O: FAO, EFTA, LAFTA, OPEC.

 

P: Pojas koji obuhvaća gospodarski najpropulzivnije područje Europe metaforički se naziva…

O: pojas debelih, rajanska oblast, aluminijski pojas, plavi mjesec, krov Europe, kolijevka Europe, europski Mediteran.

 

P: Industrijski najrazvijeniji dio Italije čini trokut s vrhovima u gradovima…

O: Rim, Verona, Toskana, Trst, Parma.

 

P: Koji američki grad je vodeće središte automobilske industrije?

O: Beltroit, Toronto, Boston, Ottawa, Denvert, Denver, Dallas, New York, Atlanta, Philadelphia, Indiannapolis.

 

P: Navedite četiri najveća japanska otoka.

O: Rukio, Hiroshima, Hirohito, Haiti, Jototama, Yokohama, Hishuito.

 

P: Koja su dva grada, bivši kolonijalni posjedi, nedavno priključeni Kini?

O: Peking, Tajvan, Camao, Južna Koreja.

 

P: Witwatersrand (ili Rand) je…

O: novčana jedinica u Južnoj Africi, vjetar, šikara, riječna terasa, plaža, pokrajina u Njemačkoj, pokrajina u Švicarskoj.

 

P: Kojoj hrvatskoj županiji pripadaju Elafiti?

O: Lika, Međimurje, Vukovarsko-srijemskoj, Slavonsko-baranjskoj, Istarskoj, Primorsko-goranskoj, Zadarskoj, Šibenskoj, Splitsko-dalmatinskoj.

 

P: Navedite tri veća desna pritoka rijeke Save.

O: Dunav, Drava, Cetina, Bednja, Sunja, Lonja, Krapina, Sisak, Slavonski Brod, Županja.

 

P: U kojoj austrijskoj pokrajini još od kraja srednjeg vijeka živi hrvatska manjina?

O: Belišće, Alpe, Novi Južni Wales, Bleiburg.

 

P: Koji grad je vodeće središte metalurške industrije u Hrvatskoj?

O: Split, Rijeka, Labin, Šibenik.

 

P: Navedite otočne nacionalne parkove u Hrvatskoj.

O: Hvar, Brač, Mali Lošinj, Paklenica, Krka, Plitvice, Velebit, Risnjak.