Europa, Svijet

Nordkapp – najsjevernija točka Europe???

13. veljače 2008. |

Zanimljivo je kako brojne podatke vezane uz geografiju nekoga prostora uzimamo zdravo za gotovo jednostavno stoga što je vremenski nemoguće uvijek sve provjeravati; Jedan od takvih podataka jest i onaj o najsjevernijoj točki Europe, no Nordkapp koji se provlači kroz geografsku literaturu i školske udžbenike nije najsjevernija točka našega kontinenta.

Pročitaj više →


Australija, Svijet

Hrvati u Australiji

18. srpnja 2005. |

Još od druge polovice 19. stoljeća Australija je postala jedna od atraktivnih imigracijskih zemalja za brojne europske emigrante uključujući i Hrvate koji i danas pokazuju interes za preseljenjem na ovaj prilično udaljeni kontinent.

Pročitaj više →



Australija, Svijet

Vode Australije

22. ožujka 2005. |

Godine 1992. Glavna skupština UN-a proglasila je 22. ožujka Svjetskim danom voda; Prema Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, živimo u jednoj od rijetkih zemalja u kojima je čak i voda iz slavina zdrava za piće, no kakvo je stanje s vodnim zalihama u Australiji, najsušem kontinentu na svijetu nakon Antarktike?

Pročitaj više →



Australija, Svijet

Životinjski svijet Australije

14. veljače 2005. |

Zbog dugogodišnje prostorne izoliranosti, a time i drugačije evolucije, fauna Australije danas se znatno razlikuje od faune ostalih kontinenata. Kako su Europljani počeli naseljavati Australiju tek krajem 18. stoljeća, a prirodnogeografski uvjeti uvjetovali su koncentraciju stanovništva pretežno na krajnjem jugoistoku, jugozapadu, te duž istočne obale kontinenta, autohtoni životinjski svijet prilično je očuvan, premda su neke životinjske vrste u posljednja dva stoljeća izumrle.

Pročitaj više →



Hrvatska, Hrvatski otoci

Transformacija otočnog agrarnog prostora – primjer otoka Ista

25. ožujka 2004. |

Proces odseljavanja s hrvatskih otoka na kopno nepovoljno se odrazio na strukturu otočnog stanovništva, gospodarski razvoj te na izgled agrarnog prostora na kojemu se intenzivno obnavlja autohtona vegetacija. Otok Ist jedan je od malih naseljenih zadarskih otoka na kojemu su ovakve promjene rezultat smanjenja radno sposobnog stanovništva što je, između ostalog, uvjetovano i relativno lošim geografskim položajem tj. velikom udaljenošću od kopna i od ostalih, površinom većih, otoka.

Pročitaj više →