Gacko polje

23. kolovoza 2005. |
Pogledajte sve članke na karti

U krškim prostorima posebno su atraktivna polja – u prvom redu zbog mogućnosti razvoja poljoprivrede. Krškim poljima često teku tekućice. U Gorskoj Hrvatskoj posebno je vrednovano Gacko polje. Prostor toga polja središte je naseljenosti i gospodarske djelatnosti u Lici. Tako je bilo i u pretpovijesti, čemu svjedoče ostaci japodskih gradina na humovima koji se izdižu u ravnici polja, posebice u okolici sela Prozor, koje se oblikovalo duž lokalnih prometnica i tako čini primjer niznog naselja. Gacko polje čini golemi potencijal Hrvatske – proizvodnja zdrave hrane, turizam na temelju očuvanog okoliša i kulturno-povijesne baštine – svemu tome velike izglede daje velika prometna dostupnost.

Snimili: Josip Špančić i Marijan Biruš, 23.8.2005.