Ljepota rijeke Krke

13. listopada 2005. |
Pogledajte sve članke na karti

Vode u kršu su vrlo visoke kvalitete. Na fotografiji je zaustavljen trenutak na putu rijeke Krke od izvora do ušća.

Snimio: Ivan Zagoda.