Studentica GO dobitnica Rektorove nagrade

8. rujna 2010. |
Pogledajte sve članke na karti

U lipnju su dodijeljene Rektorove nagrade Sveučilišta u Zagrebu za studentske radove u akademskoj godini 2009./2010. Zadovoljstvo nam je što je Rektorovu nagradu dobila Petra Kovač Konrad, studentica prve godine diplomskoga istraživačkog studija geografije, smjer Fizička geografija s geoekologijom, za rad “Uloga speleoronilačkih istraživanja u istraživanju i zaštiti potopljenih špilja (primjer Pećine -Veliko vrelo)”. Rad je izradila pod mentorstvom doc. dr. sc. Nenada Buzjaka.
Čestitamo kolegici i želimo puno uspjeha u nastavku studija!

Rad studentice Petre Kovač Konrad “Uloga speleoronilačkih istraživanja u
istraživanju i zaštiti potopljenih špilja (primjer Pećine -Veliko vrelo)” rezultat je napornog i zahtjevnog istraživanja koje traži veliku psihofizičku premnost budući da se radi o nepredvidljivom i slabo poznatom okolišu potopljenih speleoloških objekata. Istraživanje je dodatno otežano nemogućnošću slobodnog izrona na površinu u slučaju problema, zatim mraka, otežane vidljivosti i hladne vode koja negativno utječe na ronioca i opremu. To daje dodatnu vrijednost originalnim podacima koji su prikupljeni i analizirani te prezentirani u radu. Važno je napomenuti dugotrajnost istraživanja koje se nastavlja budući da sustav još uvijek nije istražen do kraja.
Iz rada je vidljivo da autorica poznaje literaturu s područja kojim se bavi te da je prikupila relevantne podatke o dosadašnjim speleološkim, geološkim, hidrogeološkim, geomorfološkim i biospeleološkim istraživanjima koje je ispravno valorizirala, te u kombinaciji sa svojim podacima koristila u potvrđivanju hipoteza i donošenju vlastitih zaključaka.
Veliki doprinos ovog rada je prvi puta izrađeni speleološki nacrt spiljskog sustava Pećine-Veliko vrelo (u čijoj je izradi na terenu autorica imala jednu od vodećih uloga) i koji već sada, s duljinom od 725 m i dubinom 34 m, spada među najdulje istražene potopljene speleološke objekte u kršu Dinarida. U radu se iznose vrlo vrijedna opažanja o geomorfološkim i hidrografskim značajkama sustava s obzirom na geološke, hidrogeološke i geomorfološke uvjete koji vladaju u kontaktnom kršu u području jezera Sabljaci. Izuzetan su doprinos i brojne fotografije snimljene tijekom trajanja ekspedicijskog istraživanja, koje potpisuje autorica. One dodatno ilustriraju izložene rezultate. Autorica je uspješno povezala odnos geološke građe i strukture s geomorfološkim značajkama speleološkog objekta u kombinaciji s hidrogeološkim uvjetima. Rad se povezuje i s rezultatima biospeleoloških istraživanja u čemu je njegova dodatna vrijednost, budući da je uočena uzročno-posljedična veza između negativnih antropogenih utjecaja u bližem sljevnom području sustava i okolnih potopljenih speleoloških objekata na vrlo osjetljive i već ugrožene podzemne vode. Jedan od rezultata istraživanja je i iznošenje spoznaje o veličini podzemnog prostora i podzemne vode koja ga ispunjava što, osim za znanstveno-stručne krugove, ima veliko praktično značenje za gospodarstvo i stanovništvo ogulinskog područja, te zaštitu prirode koja je bez ovakvih istraživanja neprovediva u punom opsegu.