Suvara u Kopačkom ritu

5. svibnja 2005. |
Pogledajte sve članke na karti

U suvarama nalik ovoj replici do početka 20. stoljeća mljele su se žitarice i kukuruz u Baranji. Za razliku od mlinova pokretanih vodom ili vjetrom, suvare su bile pokretane snagom volova i konja, a u vrijeme velike gladi i ljudskom rukom. Replika suvare podignuta je tik do informativnog centra Parka prirode. Kopački rit, jedna od najvećih fluvijalno-močvarnih nizina u Europi, vjerovatno je dobio naziv slaganjem mađarske riječi “kapocs”, što znači kopča i “rét”, močvarna livada. “Kapocs” je bio pojam koji je označavao brojne mostiće izgrađene u močvarnom području, koji su “kopčali” odnosno povezivali vodom odvojene dijelove kopna. Drugo tumačenje kaže da je Kopački rit dobio ime spajanjem slavenske riječi “kopač” i njemačke “Ried”, močvarno tlo. Na vrhu suvare vidi se sileuta orla štekavca, simbola Parka prirode Kopački rit. U posljednje vrijeme učestale su rasprave o proglašenju Kopačkog rita devetim nacionalnim parkom u Hrvatskoj, ujedno prvim u panonsko-peripanonskoj Hrvatskoj.

Snimio: Aleksandar Lukić, 5.2.2005.