Vrgoračko polje

21. travnja 2006. |
Pogledajte sve članke na karti

Vrgorački je kraj najmanji, najslabije razvijen i najrjeđe naseljen dio Dalmatinske zagore. Okosnicu ovoga kraja čini plodno Vrgoračko polje (Jezero), koje čini zatvorenu kršku dolinu i spada među najniža krška polja u donjem toku rijeke Neretve; nadmorska visina polja kreće se između 20 i 28 m. Zauzima površinu od 37 km2 i obuhvaća oko 3000 hektara obradivog zemljišta. Polje je gotovo u cijelosti obrađeno (2840 ha), osim manjega dijela uz rijeku Maticu te u jugoistočnom i zapadnom dijelu polja. Gospodarsku osnovu čini poljoprivreda – vinogradarstvo i voćarstvo (uzgoj jabuka i jagoda).

Snimila: Dubravka Spevec, 21.4.2006.