Pitanje:

Do koje se nadmorske visine prostiru nizine?

Do 200 m nadmorske visine.