Pitanje:

Gdje se nalaze Havaji?

U sjevernom Pacifiku.