Pitanje:

Gdje su smještene njemačke luke?

Na obalama (uključujući i ušća) Baltičkog i Sjevernog mora smještene su morske luke, a riječne luke smještene su na značajnijim rijekama i kanalima (Rajna-Maina-Dunav i Mittellandkanal).