Pitanje:

Gledajući nadmorsku visinu, je li Velebit viši od Dinare?

Najviši vrh Dinare, Troglav, nalazi se na 1913 m nmv, a najviši vrh u Hrvatskoj, Dinara, na 1831 m nmv. Najviši vrh Velebita, Vaganski vrh nalazi se na visini od 1757 m nmv.