Pitanje:

Ima li veće zemljišne posjede Baranja ili Hrvatsko Zagorje i zašto?

Treba pogledati statističke podatke na razini općina i upravnih gradova npr. u Popisu poljoprivrede 2003. ili u ARKOD-u.