Pitanje:

Između kojih sve zemalja je najvažnija trgovina?

Pitanje je neodređeno, ali vrlo intenzivna trgovina odvija se između zemalja EU-a, NAFTA-e, Japana i Kine.