Pitanje:

Je li kvarc (kremen) slikat ili oksid?

S obzirom da je kemijska formula kremena ili kvarca SiO2, radi se o silikatnoj stijeni.