Pitanje:

Je li vapnenac kemogena ili organogena stijena?

Vapnenac je prvenstveno organogena stijena nastala taloženjem karbonantnih ljušturica organizama. Međutim, u speleološkim objektima kemijskom precipitacijom vapnenca nastaju kemogeni oblici (sigovine), a sedra nastaje također kemogenom precipitacijom u kojoj kao jedan od faktora sudjeluju i sedrotvorni organizmi.