Pitanje:

Je li Vukovar regionalno ili subregionalno središte?

Vukovar je slabiji regionalni centar s gravitacijskim potencijalom 9,5 (prema istraživanju 2009., sad je veći).