Pitanje:

Jedina država Azije koja se nalazi na sjevernoj i na južnoj polutki?

Indonezija