Pitanje:

Jesu li jantar, nafta i ugljen biogene stijene ili nisu uopće stijene?

Iako su jantar, nafta i ugljen biogenog postanka, samo ugljen možemo smatrati sedimentnom stijenom dok jantar uopće nema pravilnu mineralnu strukturu, a nafta nije ni mineral pa samim time ne može formirati stijene.