Pitanje:

Kako je određena datumska granica?

Datumska granica je postavljena tako da otprilike prati meridijan od 180° g.d. s tim da izbjegava naseljene teritorije i prilagođena je državama koje se nalaze na tom prostoru. Pri njenom prelasku mijenjamo datum. Idući od istoka prema zapadu, pri prelasku datumske granice dodaje se (preskače) jedan dan. Obrnuto, pri prelasku od zapada prema istoku jedan se dan oduzima (ponavlja).