Pitanje:

Kako Rusi računaju vrijeme?

Ruska Federacija koristi julijanski kalendar kao i Srbija što je naslijeđe jake pravoslavne crkve.
Što se tiče ljetnog/zimskog računanja, Ruska Federacija je od 2013. godine prestala mijenjati vrijeme i čitave će godine koristiti zimsko računanje vremena.