Pitanje:

Kako se dijele karte?

Prema najosnovnijoj klasifikaciji, s obzirom na sadržaj, karte dijelimo na topografske i tematske.