Pitanje:

Kako se naziva jedan od triju brodova kojima je Kolumbo doplovio do Amerike?

Brodovi se zovu Santa Maria, Pinta i Niña.