Pitanje:

Kako se naziva najstariji reljefni dio Ruske Federacije u europskome dijelu?

Ruska platforma.