Pitanje:

Kako se nazivaju šume koje prevladaju u Rusiji, Švedskoj i Finskoj?

Tajge.