Pitanje:

Kako se računa godišnja količina padalina?

Godišnja količina padalina je zbroj 12 mjesečnih količina padalina tijekom te godine (a koje dobivamo zbrajanjem svih dnevnih količina padalina).
Prosječna godišnja količina padalina se računa kao prosjek godišnje količine padalina u određenom razdoblju (najčešće 30 godina).