Pitanje:

Kako to da je južna strana Limskog zaljeva osojna?

Ako znamo da se obale zaljeva spuštaju prema zaljevu, prema kojoj strani svijeta se spušta južna obala Limskog zaljeva? Odgovor na ovo pitanje jasno ukazuje i na orijentiranost obale s obzirom na Sunce.