Pitanje:

Kakva su obilježja mladoga gorja, a kakva staroga?

Mlada gorja obilježava veći utjecaj denudacijskih procesa, nego starija gorja. Obično ih se najlakše vizualno može razlikovati po izgledu vrha - mlada gorja imaju 'špičasti', a starija gorja zaobljeni vrh.