Pitanje:

Kakve su izoterme u siječnju na sjevernoj polutki? (Gdje se povijaju?)

U blizini mora izoterme se povijaju prema sjeveru, zbog toga što su temperature u tim prostorima blaže nego u kontinentalnim prostorima gdje se pak izoterme povijaju prema jugu, odnosno prema ekvatoru.