Pitanje:

Kakvo stanovnistvo prevladava u sjeveru afrike, a kakvo od sahare?

Sjevernu Afriku naseljava pretežito stanovništvo bijele ''rase'' dok u Subsaharskoj Africi prevladava stanovništvo crne ''rase''. Bijelo stanovništvo na sjeveru Afrike čine najvećim dijelom Arapi pa je arapski dominantan jezik kao i islamska religija. U Subsaharskoj Africi pak postoje brojne jezične, etničke i religijske razlike u stanovništvu nastale pod utjecajem miješanja kolonizatorske i domorodačke kulture.