Pitanje:

Koja država svijeta ima najviše kopnenih susjeda, a koja općenito najviše susjeda?

Kina i Rusija imaju granicu s 14 država.