Pitanje:

Koja je najduža rijeka koja ima i izvor i ušće u Hrvatskoj?

Kupa je najduža rijeka koja cijelim svojim tokom teče kroz Hrvatsku. Izvire u Nacionalnom parku Risnjaku u Gorskom kotaru, a ulijeva se u Savu kod Siska.