Pitanje:

Koja je od navedenih članica EU 1.1.2009. uvela euro? a) Češka b) Malta c) Slovačka d) UK

Slovačka.