Pitanje:

Koja je razlika izmedu nastavničkog i istraživačkog smjera geografije, tj. što se sve može raditi s istraživačkim smjerom?

Nastavnički studij geografije osposobljava studente za rad u nastavi dok istraživački studij geografije osposobljava studente za rad u geografskoj. prostorno planerskoj i drugim strukama vezanim uz geografiju i prostor izvan škole. Završetkom diplomskih istraživačkih studija geografije na sveučilištima u Zagrebu i Zadru magistri geografije osposobljeni su za rad na širokom krugu poslova poput javnih ustanova za zaštitu prirode, javnim tvrtkama za upravljanje i gospodarenje prostorom (Hrvatske vode, Hrvatske šume, Hrvatske ceste, Hrvatske željeznice...), zavodima za prostorno planiranje i uređenje, ministarstvima, državnim agencijama, katastarskim uredima, kartografskim i geoinformatičkim ustanovima, zavodima za statistiku, turističkim organizacijama i agencijama, zavodima za zaštitu kulturne i povijesne baštine, leksikografiji, izdavaštvu, medijima...