Pitanje:

Koja je vjera u Japanu?

Za Japan je karakteristična kombinacija šintoizma i budizma.