Pitanje:

Koja rasa, narod, religija i jezik prevladavaju na prostorima sjeverno od Sahare, a kojoj rasi pripada većina stanovništva južno od Sahare?

(Pretpostavljam da se pitanje odnosi samo na Afriku, a ne i europske prostore sjeverno od Afrike.)
Sjevernu Afriku (koja obuhvaća Saharu i sredozemni obalni prostor) naseljava indijski tip bijele rase kojeg čini arapsko stanovništvo koje se doselio iz jugozapadne Azije donoseći sa sobom arapski jezik i islamsku religiju.
Subsaharsku Afriku (odnosno Afriku južno od Sahare) naseljava negroidno-australoidna odnosno crna rasa unutar koje razlikujemo sudanide koji naseljavaju široki prostor direktno duž južnog ruba Sahare, Bantuide koji naseljavaju najveći dio Afrike - južno od pojasa naseljenog Sudanidima te male izolirane negroidne skupine (narodi Twa, Khoi-Khoi, Sani...). Rog Afrike pak naseljavaju mulati nastali miješanjem bijele i crne rase.