Pitanje:

Koja religija prevladava u Angloamerici?

Kršćanstvo.