Pitanje:

Koja se razina matematike trazi na maturi za upis na studij geografije na PMF-u u Zagrebu?

Za sve studijske programe na PMF-u traži se položena viša razina matematike na državnoj maturi.