Pitanje:

Koja su obilježja gornjih i donjih tokova tekućica?

U gornjem toku tekućice prevladava dubinska erozija u koritu, odnosno tekućica produbljuje korito, ali ne i strane korita. Razlog tome je što se voda u gornjim tokovima kreće brže jer se nalazi pod većim nagibom nego što je situacija u donjem toku. Zbog toga su riječne doline u gornjem toku uske i imaju oblik slova V.
Jednom kad tekućica dospije u niže predjele, voda u koritu usporava i počinje erozija strana korita zbog čega se korito širi. Također, rijeke počinju meandrirati. Plavljenjem rijeke materijal koji ona nosi taloži se na prostoru oko korita pa nastaje naplavna ravan.